Kohaletoimetamine, tagastamine ja pretensioonide esitamise tähta.

1. Kohaletoimetamine
1.1 Tellimus võetakse töötlemiseks vastu alles pärast tellimuse eest tasumist.
1.2 Ostja on kohustatud tarneaadressi võimalikult täpselt andma (sh kulleri jaoks oluline informatsioon (ukse kood, kontori number jne)). Valesti määratud aadressi tõttu võib tarneaeg pikeneda.
1.3 Tarneaadressi sisestamisel peab kindlasti ära märkima telefoninumbri, mille kaudu saab kuller paki saajaga ühendust võtta. Valesti määratud telefoninumbri tõttu võib tarneaeg pikeneda.
1.4 Tööpäevadel kella 11.00 kuni 15.00 vastu võetud tellimusi töödeldakse samal päeval ja need edastatakse kullerile kohaletoimetamiseks järgmisel päeval.
1.5 Tööpäevadel pärast kella 15.00 tehtud tellimusi töödeldakse järgmisel tööpäeval ja need edastatakse kullerile kohaletoimetamiseks ülejärgmisel tööpäeval.
1.6 Kohaletoimetamise ajal on kulleril õigus nõuda isikut tõendava dokumendi esitamist, et tuvastada tellimuse saaja isik.
1.7 Eesti-sisesed saadetised jõuavad ostja poolt määratud sihtkohta tavaliselt 2–7 tööpäeva jooksul alates ostu-müügilepingu jõustumisest.
1.8 Erandjuhtudel on e-poel õigus kaupa tarnida kuni 45 kalendripäeva jooksul.
1.9 Kauba kohaletoimetamine toimub DHL-kullerteenuse kaudu.
1.10 Kui kaup toimetatakse ostjale sobimatus vormis (avatud pakend, kauba puudulik seisund), on ostja kohustatud müüjat kohe teavitama.

2. Tagastus
2.1. Pärast tellimuse kohaletoimetamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud leping 14 päeva jooksul ära lõpetada.
2.2. Kauba tagastamise kulud kannab müüja.
2.3. Taganemiseks on vajalik Kliendil saata taganemise avaldus e-posti aadressile beaumonde@npm.ee.
2.4. Kauba tagastamisel kehtib põhimõte, et tagastamine toimub samal viisil, mil kaup ostjale toimetati.
2.5. Müüja ei ole kohustatud tagastamisega soetud transpordi kulusid Kliendile hüvitama.
2.6. Müüja kannab tagastatud Toote eest ja tarne kulud tagasi Kliendi arveldusarvele 14 kalendripäeva päeva jooksul alates taganemise avalduse laekumisest. Klient on kohustatud tagastatud kauba toimetama Müüjani 14 kalendripäeva päeva jooksul arvates taganemisavalduse saatmisest. Kui Tooted ei ole nimetatud tähtaja jooksul Müüjani jõudnud, pikeneb tagasimakse tähtaeg päevani, kui Tooted on Müüjani jõudnud. Tagastatav Toode ei tohi olla kasutatud, rikutud, samuti määrdunud või muude kasutamisjälgedega. Toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – juhend, sertifikaat, jne).

3. Pretensioonide esitamise kord
3.1. E-poest müüdud Toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg-s 2 sätestatud 1-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.
3.2. Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul e-poe poole, saates e-kirja aadressile beaumonde@npm.ee või helistades telefonil: +372 6209262
3.3. Kui e-poest ostetud kaubal on puudused, mille eest Müüja vastutab, parandab või asendab Müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Müüja ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
3.4. Müüja vastab tarbija esitatud kaebustele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
3.5. Võlaõigusseaduse §-st 222 lg-s 1 sätestatust tulenevalt on Kliendil õigus Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral nõuda Toote parandamist või asendamist. Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral kannab Toote parandamisega või Toote asendamisega seotud kulud, eelkõige veo- ja materjalikulud.
3.6. Müüja ei vastuta tellitud toodete mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majeure).

4. Vastutus
4.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
4.2. Müüja vastutab Toote müügihinna ulatuses.
4.3. Klient kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

5. Kasutamistingimused ja nende muutmine
5.1. E-poes registreerudes või ostu sooritades nõustub Klient E-poe kasutustingimustega ja kohustub neid täitma.
5.2. Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.
5.3. Müüja võib muuta E-poe kasutustingimusi ja toodete hindasid ilma ette teatamata. Teade muutuste kohta avaldatakse E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kliendile näha olevaid hindasid ja muid tingimusi.
5.4. Müüja jätab endale õiguse loobuda tellimuse täitmisest juhul, kui tehnilise vea tõttu oli E-poes kuvatud Toote hind ekslik.

6. Muud tingimused
6.1. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral on Kliendil võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Kliendi ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
Klient võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

7. Klienditugi
7.1. Klienditoe telefon on +372 6209262 (vastab tööpäeviti kell 11:00-18:00) ja e-posti aadress: beaumonde@npm.ee